Prostituce

Prostituce je úkon nebo praktika, při které dochází k poskytování sexuálních služeb jiné osobě za úplatu. Lidé, kteří takové služby provádějí, jsou označováni jako prostitutky/prostituti. Prostituce je jedním z odvětví sexuálního průmyslu. Právní postavení prostituce se liší zemi od země; od trestně postihnutelného činu po regulované povolání. Odhady uvádějí roční zisk vytvořený globálním průmyslem v oblasti prostituce vyšší než 100 miliard $.

Prostituce se objevuje v různorodých podobách. Nevěstince jsou zařízení specificky určená k provozování prostituce. Při eskortním typu prostituce se akt odehrává v bytě zákazníka nebo hotelovém pokoji (označuje se jako out-call), nebo v privátním bytě osoby provozující eskortní službu nebo hotelovém pokoji, který si tato osoba pronajme pro takovou příležitost (označuje se jako in-call). Další formou je pouliční prostituce. Sexuální turistika je cestování, obvykle z rozvinutých do méně rozvinutých zemí, za účelem provozování sexuální činnosti s prostitutkami.

Sloveso „prostituovat“ je odvozeno ze složeniny dvou latinských slov: (předložky) pro a (slovesa) statuere. Doslovný překlad by tedy zněl: „odhalit“, „dát do popředí“.

Etymologie a terminologie

Pro lidi, kteří provozují prostituci, se používají různá označení. Některá z nich rozlišují mezi různými druhy prostituce nebo nepřímo vyjadřují hodnotící soud o takových lidech. Běžné alternativní termíny pro prostitutku jsou kromě jiného eskortka a děvka; ale ne všechny ženy, které poskytují profesionální eskortní služby, jsou prostitutky.

Anglické slovo whore (děvka) je odvozeno od staroanglického slova hōra, z indoevropského kořene kā, který znamená „touhu“. Použití slova whore se obecně považuje za pejorativní, zejména v jeho moderní slangové podobě ho'. V Německu většina organizací prostitutek používá úmyslně slovo Hure (děvka), protože slovo prostitutka považují za byrokratický termín. Lidé, kteří se snaží odstranit společenské stigma spojované s prostitucí, často prosazují terminologii jako sexuální pracovník, komerční sexuální pracovník (KSP), „inženýr tantry“ (termín poprvé použitý autorem Robertem Antonem Wilsonem) nebo pracovník sexuálního obchodu. Šlapkanebo běhna nabízí své služby zákazníkům na veřejných místech; call girl si domlouvá schůzky po telefonu.

V angličtině se má běžně za to, ať už správně nebo ne, že slovo prostitute, které nespecifikuje rod, označuje ženu; k označení mužů se tedy používají složené termíny jako male prostitution (mužská prostituce) nebo male escort (eskortní služby poskytované muži). Muži, kteří poskytují služby ženám, jsou všeobecně známí jako gigolové; ti, kteří poskytují služby mužům, jsou hustlers nebo rent boys.

Organizátoři prostituce jsou nejběžněji známí jako pimps (pasáci) (pokud se jedná o muže) a madams (bordelmamá) nebo Mama-san (pokud se jedná o ženu). Ve formálnější řeči provozují procuring (dohazování) a jsou procurers (dohazovači) nebo procuresses (dohazovačky).

Zákazníci prostitutek jsou označováni jako johns nebo tricks v Severní Americe a punters na  Britských ostrovech. Tyto slangové termíny se používají jak mezi prostitutkami, tak při vymáhání práva u osob, které vyhledávají služby prostitutek. Termín john možná vznikl ze zvyku zákazníků představovat se jako „John“, běžné jméno v anglicky-mluvících zemích, ve snaze zachovat si anonymitu. Někde se také muži, kteří popojíždějí autem po vykřičených čtvrtích a hledají prostitutky, označují jako kerb crawlers.

Historie

Prostituce je historicky i kulturně všudypřítomná, přičemž každá kultura zavádí své vlastní standardy a postoje. Od starověku konkubíny a dvorní dámy často žily ve stejném domě jako manželka a měly obdobné postavení a některá zákonná práva. Milenka má obvykle své bydlení zajištěné mužem, který si ji vydržuje, nemá žádná zákonná práva a vztah je často udržován v tajnosti. 

Právní a sociálně‑ekonomické postavení

Postavení prostituce a práva se po celém světě velice liší, přičemž odráží rozdílné názory na  stav člověka, který se stal obětí, a zneužívání, rovnost, genderové role, genderovou rovnost, etiku a morálku, svobodu volby, historické společenské normy a společenské náklady a výnosy.

Právní témata se obvykle zabývají čtyřmi typy otázek: stav člověka, který se stal obětí (včetně stavu člověka, který je potenciálně obětí), etikou a morálkou, svobodou volby a obecným přínosem nebo škodou pro společnost (včetně škod vyplývajících nepřímo ze záležitostí spojených s prostitucí).

Prostituce se může považovat za formu vykořisťování (např. Švédsko, Norsko, Island, kde je nelegální si kupovat sexuální služby, nikoliv ale je prodávat — trestného činu se dopouští klient, nikoliv prostitutka), zákonné povolání (např. Nizozemí, Německo, kde je prostituce regulována jako profese) nebo zločin (např. v mnoha muslimských  zemích, kde prostitutky čelí krutým trestům).

Právní status prostituce se liší zemi od země; někde je legální a považovaný za profesi, a někde je trestána smrtí. Některé jurisdikce staví čin prostituce (výměnu sexuálních služeb za úplatu) mimo zákon; jiné země prostituci samotnou nezakazují, ale brání činnostem, které s ní jsou typicky spojené (nabízení erotických služeb na veřejném místě, provozování nevěstince, pasáctví atd.), čímž vytvářejí bariéry, díky kterým je těžší se do prostituce zapojit bez porušení zákona; legální regulovaná je prostituce jen v několika zemích.

Inzerování

V zemích, kde je prostituce legální, může být její inzerování legální (jako je tomu v Nizozemsku) nebo nelegální (jako je tomu v Indii). Skryté inzerování prostituce může mít řadu podob:

  • kartičky ve výkladech trafik
  • kartičky umístěné ve veřejných telefonních automatech, tzv. tart cards
  • eufemistickými inzeráty v běžných časopisech a novinách (např. se hovoří o „masážích“ nebo „relaxaci“)
  • ve specializovaných kontaktních časopisech
  • přes internet
  • na veřejných WC (např. „chcete si užít, volejte...“)

V Las Vegas prostituci často propagují neskrývaně na The Las Vegas Strip (hlavní třída) najímaní pracovníci, kteří provádějí distribuci choulostivých letáčků s fotkami a telefonními čísly „eskortek“ (i když je prostituce v Las Vegas a okrese Clark County nelegální, viz Prostituce v Nevadě).

Ilegální obchodování s lidmi a sexuální otroctví

Dnes se ilegální obchodování s lidmi týká především prostituování žen a dětí. Popisuje se to jako „největší obchod s otroky v historii" a jedná se o nejrychleji narůstající formu současného otroctví. Je to také nejrychleji rostoucí průmysl založený na kriminální činnosti, který pravděpodobně přeroste i obchod s drogami. I když je dnes více otroků než kdykoliv jindy v historii, také obyvatelstvo na zeměkouli je mnohem početnější.  Pokud se týká procentuálního podílu na počet obyvatel, číslo je velice pravděpodobně nejmenší v historii.

„Podle výzkumu financovaného vládou USA, dokončeného v roce 2006, se přes státní hranice v rámci ilegálního obchodu s lidmi dostane přibližně 800 000 lidí, což nezahrnuje miliony lidí obchodovaných v rámci svých vlastních zemí. Přibližně 80 procent obětí mezinárodního ilegálního obchodu s lidmi jsou ženy a dívky a až 50 procent tvoří nezletilí,“ uvádí zpráva Ministerstva zahraničí USA ve studii z roku 2008. Kvůli ilegální a utajované povaze obchodu se sexem jsou přesné údaje o ženách a dětech nucených k prostituci neznámé.

Děti jsou prodávány do globálního sexuálního obchodu každý rok. Často jsou obětí únosu nebo se jedná o sirotky a někdy je prodávají jejich vlastní rodiny. Podle Mezinárodní organizace práce je problém obzvláště alarmující v Thajsku, na Filipínách, Srí Lance, ve Vietnamu, Kambodži, Nepálu a Indii.

Chudoba, sociální vyloučení a válka stojí v centru obchodu s lidmi. Některé ženy jsou oklamány, aby uvěřily slibům lepšího života, často lidmi, které znají a věří jim. Obchodníci s lidmi mohou vlastnit zákonné cestovní agentury, modelingové agentury a zaměstnanecké kanceláře, aby získali důvěru žen. Jiné ženy jsou jednoduše uneseny. Když se ocitnou v cizině, obchodník s lidmi jim běžně zabaví pas a pohrozí jím důsledky, pokud by se pokusily utéct, včetně bití, znásilnění, pohrůžek násilím proti jejich rodině a vyhrožování smrtí. Je běžné, zejména ve východní Evropě, že pokud se jim podaří náhodou vrátit se ke své rodině, budou jenom znovu prodány.

Nucená práce celosvětově vytváří zisk 31miliard $, polovinu z toho v industrializovaném světě, desetinu v transformujících se zemích, uvádí  Mezinárodní organizace práce ve zprávě o nucené práci („A global alliance against forced labour“, ILO, 11. května 2005). Obchodování s lidmi usnadňují propustné hranice a pokročilé komunikační technologie; co do rozsahu se stává stále více mezinárodním a ve své nelidskosti je velice lukrativním.

V některých zemích existuje poradenství, ubytování a odborná péče pro osoby, které se staly oběťmi obchodu s lidmi, jejichž cílem je takovým lidem pomoci z takové situace uniknout,  zatímco v jiných zemích  tato podpora chybí a s takovými jednotlivci se často zachází jako s ilegálními přistěhovalci a jsou deportováni.

Podle zprávy publikované UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu) jsou nejběžnější cílové země, kam se dostávají oběti obchodu s lidmi, Thajsko, Japonsko, Izrael, Belgie, Nizozemsko, Německo, Itálie, Turecko a USA.

K zemím, které jsou hlavním zdrojem pro ilegální obchod s lidmi, patří Thajsko, Čína, Nigérie, Albánie, Bulharsko, Bělorusko, Moldávie a Ukrajina.

Anabel z AAA Exclusive Club

Anabel

0%
Linda z Erotické Nuru masáže Princess

Linda

0%
Nikol z AAA Exclusive Club

Nikol

0%
Elisabeth z AAA Exclusive Club

Elisabeth

0%
Veronika z Erotické Nuru masáže Princess

Veronika

0%
Eliška z AAA Exclusive Club

Eliška

0%
Vanessa z AAA Exclusive Club

Vanessa

0%
Chci zde inzerovat
Nacházíte se: Holkynajisto.cz / Prostituce

Již hodnocené

Logo - Lady in Black

new

Poslední komentáře

Čistota je v tomto podniku na prvním místě. Slečny jsou profesionální masérky s úsměvem na...

Poslední přidané

Erotic massage RoyalErotic massage Royal

Patricie Patricie

Nejnovější akce

AAA Exclusive Club

Prosinec 2018

Co ještě nevíte...

Erotická studovna pro zvídavé


70 podniků a 183 dívek

Prohledej všechny: podniky | dívky

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Registrace  |  Přihlásit se

CZ EN
notice